Sistemes


Servei tecnic

Tenim un manteniment de instal·lacions i xarxes que ho agrupen en diferents tipus:

  • Reparació i manteniment de servidors i dispositius informatics
  • Venta de equips nous adaptats a les necessitats que necessiti el nostre client.
  • Instal·lació de xarxes, WiFi segons la necessitat